top of page

Beach Villa Ý Khoa, Tuy Phong, Bình Thuận

Hoà Phú, Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam

For Sale

21 tỷ

Property Description

Khu Beach Villa Ý Khoa, Hoà Phú, Tuy Phong, Bình Thuận. Gồm 4 bungalow + 1 nhà lớn.

Contact Agent

Venus

+84908088988

Property Details

Property Type

Bất động sản nghĩ dưỡng và kinh doanh du lịch

Bedrooms

4

Bathrooms

4

Size

2,500 m2

Floors

1

Year Built

1994

Property Location

Hoà Phú, Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam

bottom of page