top of page

TRĨ TIÊN NỮ - Lady Amherst’s Pheasant
Loài trĩ xinh đẹp như tiên này chỉ có thể tìm thấy trên các đỉnh núi cao từ 3000 mét trở lên ở Vân Nam Trung Quốc. Chim trên đất Trung Quốc từ ngàn năm nay, nhưng lại đặt tên theo một nữ khoa học gia người Anh.
Tên chính thức của nó là trĩ Lady Amherst’s.

Đây là con chim trống tui chụp trên đỉnh núi Lão Quân ở Vân Nam ở độ cao 4000 mét trong cái lạnh -8 độ, mọi thứ chúng quanh đều phủ tuyết băng .

Và dưới đây là ảnh chim trĩ mái

0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page