top of page

CHIM LÁCH TÁCH

Là loài chim rất nhỏ sống trên rừng, nhảy nhót lách tách nên gọi là chim lách tách

0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page